“என்னிடமே கேளுங்கள்… உங்களுக்கு நானே பதிலளிக்கிறேன்..!” அமீரகத்தின் இன்றைய(15-08-2014)ஜூம்ஆ குத்பா உரையின் தமிழாக்கம்

தமிழாக்கம் : மவ்லவி செய்யிது அபுஸாலிஹ் பிலாலி வெளியீடு : இஸ்லாமிய விவகாரத் துறை அமீரகம் (அவ்காஃப்)

Read More

தொடர்ந்து செய்யப்படும் நல் அமல்களின் சிறப்பு அமீரக (08-08-2014) ஜூம்ஆ குத்பா உரையின் தமிழாக்கம்

தமிழாக்கம்: செய்யது அபுஸாலிஹ் பிலாலி வெளியீடு: இஸ்லாமிய விவகாரத்துறை  (Awqaf- UAE) நன்றி: கீழை அ.முஹம்மது இபுனு

Read More

குத்பா உரை: பெருநாள் ஸதகா (பித்ரா) மற்றும் பெருநாளில் பேண வேண்டிய ஒழுக்கங்கள்

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் மஸ்ஜித்களில் 25-07-2014 வெள்ளிக்கிழமை பள்ளிகளில் ஜீம்ஆ தொழுகையின் போது வழங்கப்படும் குத்பா உரையின் தமிழாக்கம்.

Read More