கொள்ளுமேடு அல் அமான் பள்ளியில் அட்மிஷன் நடைபெறுகிறது.

கொள்ளுமேடு அல் அமான் பள்ளியின் சிறப்பு அம்சங்கள் தரமான கல்வி, கம்ப்யூட்டர் பயிற்சி வகுப்புகள்,ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வகுப்புகள்,பொது அறிவுத்திறன், மார்க்க கல்வி, யோக பயிற்சி, விளையாட்டு பயிற்சி மற்றும் பல சேவைகள் மாணவர்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தொடர் கண்காணிப்பு, அனுபவமிக்க ஆசிரியைர்கள், திறமையான நிர்வாகம் கொண்டு செயல்படுகிறது. உங்கள் குழந்தைகளை எங்கள் பள்ளியில் சேர்பீர்..,   Email id ; alamanschoolkollumedu@gmail.com Facebook id ; https://www.facebook.com/alamanschool.kollumedu Contact : +91 9585363626

Read More