லால்பேட்டையில் மத்திய அரசின் தொடர் சிறுபான்மை விரோத போக்கை கண்டித்து மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம்

லால்பேட்டை முஸ்லிம் ஜமாஅத் & லால்பேட்டை இளைஞர்கள் கூட்டமைப்பு இணைத்து நடத்தும்
மத்திய அரசின் தொடர் சிறுபான்மை விரோத போக்கை கண்டித்து
மாபெரும் கண்டன பொதுக்கூட்டம்.

Related posts

Leave a Comment