தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலமாக கொள்ளுமேட்டிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு புனித ஹஜ் பயணம் செல்பவர்கள் விபரம் :-

தமிழ்நாடு மாநில ஹஜ் கமிட்டி மூலமாக கொள்ளுமேட்டிலிருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு புனித ஹஜ் பயணம் செல்பவர்கள் விபரம் :-

காயிதே மில்லத் தெரு
1 MY. முஹம்மது பாருக்
2. MF. ஹவுலத்துன்னிஸா

பிஸ்மி தெரு
3. H. சிபகத்துல்லா
4. S. ஜன்னத்துல் முனவ்வரா பானு

கடை தெரு
5. N. சபீகுர் ரஹ்மான்
6. S. சாலியாத்பேகம்

இவர்களுக்காக துஆ செய்யவும்……

Related posts

Leave a Comment