கொள்ளுமேடு இணையதள நிர்வாகி V.அஹமது – பஹ்மிலா பர்வீன் திருமணம்

கொள்ளுமேடு இணையதள நிர்வாகி V.அஹமது – பஹ்மிலா பர்வீன் திருமணம்
M.I.சைபுல்லா – ஆபிலா பர்வீன் திருமணம்

”பாரகல்லாஹுலக வபாரக் அலைக வ ஜமஅ பைனகுமாஃபீ கைர் ”
{அல்லாஹ் உங்களுக்கு அருள் பாக்கியம் நல்கட்டும் மேலும் உங்கள் மீது அபிவிருத்தியைப் பொழியட்டும். உங்கள் இருவரையும் நற்காரியங்களில் ஒன்றிணைத்து வைக்கட்டும்}.
வாழ்த்துக்களுடன்…
லால்பேட்டைஎக்ஸ்பிரஸ் இணையதளம்.

Related posts

Leave a Comment