கொள்ளுமேடு அல் அமான் பள்ளியில் 69 ஆவது குடியரசு தின கொடியேற்று விழா.

கொள்ளுமேடு அல் அமான் பள்ளியில் 69 ஆவது குடியரசு தின கொடியேற்று விழா நடை பெற்றது. மாணவர்கள் தேசியப் பாடல்கள் பாட நிகழ்ச்சி தொடங்கியது.

Related posts

Leave a Comment